Castellano Deutsch English Česky

dividir ventana unir ventanas

Numeros – numeralia

I ūnus prīmus singulī semel
II duo secundus (alter) bīnī bis
III trēs tertius ternī ter
IV quattuor quārtus quaternī quater
V quīnque quīntus quīnī quīnquiēs
VI sex sextus sēnī sexiēs
VII septem septimus septēnī septiēs
VIII octō octāvus octōnī octiēs
IX novem nōnus novēnī noviēs
X decem decimus dēnī deciēs
XI ūndecim ūndecimus ūndēnī ūndeciēs
XII duodecim duodecimus duodēnī duodeciēs
XIII trēdecim tertius decimus ternī dēnī ter deciēs
XIV quattuordecim quārtus decimus quaternī dēnī quater deciēs
XV quīndecim quīntus decimus quīnī dēnī quīnquiēs deciēs
XVI sēdecim sextus decimus sēnī dēnī sexiēs deciēs
XVII septendecim septimus decimus septēnī dēnī septiēs deciēs
XVIII duodēvīgintī duodēvīcēsimus duodēvīcēnī duodēvīciēs
XIX undēvīgintī ūndēvīcēsimus undēvīcēnī ūndēvīciēs
XX vīgintī vīcēsimus vīcēnī vīciēs
XXI ūnus et vīgintī
(vīgintī ūnus)
ūnus et vīcēsimus
(vīcēsimus prīmus)
singulī et vīcēnī
(vīcēnī singulī)
semel et vīciēs
(vīciēs semel)
XXII duo et vīgintī
(vīgintī duo)
alter et vīcēsimus
(vīcēsimus alter)
bīnī et vīcēnī
(vīcēnī bīnī)
bis et vīciēs
XXVIII duodētrīgintā duodētrīcēsimus duodētrīcēnī duodētrīciēs
XXIX undētrīgintā undērīcēsimus undētrīcēnī undētrīciēs
XXX trīgintā trīcēsimus trīcēnī trīciēs
XL quadrāgintā quadrāgēsimus quadrāgēnī quadrāgiēs
L quīnquāgintā quīnquāgēsimus quīnquāgēnī quinquāgiēs
LX sexāgintā sexāgēsimus sexāgēnī sexāgiēs
LXX septuāgintā septuāgēsimus septuāgēnī septuāgiēs
LXXX octōgintā octōgēsimus octōgēnī octōgiēs
XC nōnāgintā nōnāgēsimus nōnāgēnī nōnāgiēs
XCVIII nōnāgintā octō nōnāgēsimus octāvus nōnāgēnī octōnī nōnāgiēs octiēs
IC nōnāgintā novem nōnāgēsimus nōnus nōnāgēnī novēnī nōnāgiēs noviēs
C centum centēsimus centēnī centiēs
CI centum ūnus centēsimus ūnus
(centēsimus prīmus)
centēnī singulī centiēs semel
CII centum duo centēsimus alter centēnī bīnī centiēs bis
CC ducentī ducentēsimus ducēnī ducentiēs
CCC trecentī trecentēsimus trecēnī trecentiēs
CD quadringentī quadringentēsimus quadringēnī quadringentiēs
D quīngentī quīngentēsimus quīngēnī quīngentiēs
DC sescentī sescentēsimus sescēnī sescentiēs
DCC septingentī septingentēsimus septingēnī septingentiēs
DCCC octingentī octingentēsimus octingēnī octingentiēs
CM nōngentī nōngentēsimus nōngēnī nōngentiēs
M mīlle mīllēsimus singula mīlia mīliēs
MM duo mīlia bis mīllēsimus bīna mīlia bis mīliēs
MMM tria mīlia ter mīllēsimus terna mīlia ter mīliēs