Doporučuji Vám nový, nadherný, internetový prohlížeč - Vivaldi Vivaldi - Prohlížeč pro naše přátele

Fraktur- und Kurrentſchrift

Ligatury

Ligatura je těsným spojením dvou až tří písmen v jeden znak v kmeni slova. V antikvě se dnes používají tyto ligatury: ff, fi, fl částečně ft, ch, ck. Ligatura se nepoužívá mezi kmenem slova a koncovkou (výjimkou je fi) a na spoji slov v kompozitu. Ve fraktuře bylo ovšem ligatur mnohem více: ch, ck, ff, fi, fl, ft, ll, ſch, ſi, ſſ, ſt, tt, ſz, tz. Ligatura ſz se dnes pokládá za jeden znak.

ligatury